Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen
over schuldhulp

Schuldhulp

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over schuldhulp aan ondernemers. De vragen worden regelmatig aangevuld. Mist u een vraag? Stel deze dan gerust! Heeft u na het lezen van de onderstaande vragen behoefte aan een persoonlijk gesprek? Ook dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gratis intakegesprek. Bel naar 085 - 2010010 of stuur een mail naar mvanderplas@turnaroundadvocaten.nl. 

Vind hier meer achtergrondinformatie over schuldhulp aan ondernemers

Antwoorden op veelgestelde vragen

Zit u momenteel in de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en wordt deze tussentijds beëindigd zonder schone lei?
U kunt beëindiging zonder schone lei voorkomen door alsnog een crediteuren akkoord aan uw schuldeisers aan te bieden. Hierdoor heeft u alsnog uitzicht op een financieel gezonde toekomst. Indien u meer over deze mogelijkheid wenst te vernemen kunt u vrijblijvend contact met Murielle van der Plas van Turnaround Advocaten opnemen.
Heeft de curator een vordering op u als bestuurder van een failliete onderneming?
Zit u momenteel privé in financiële problemen omdat uw onderneming is gefailleerd en de curator het openstaande rekening-courant bedrag bij u terugvordert?

Neem dan contact op met Muriëlle van der Plas zodat zij uw schulden kan saneren tegen een vooraf overeengekomen tarief waardoor u weer een schuldenvrije toekomst heeft.
Bent u bestuurder van een vennootschap en ondervindt u zowel zakelijk als privé financieel zware tijden?
Maak dan zo spoedig als mogelijk een vrijblijvende afspraak voor het gratis intakegesprek waardoor wij u en uw onderneming weer financieel gezond kunnen maken.
Bent u bang dat u uw onderneming moet staken als u professionele hulp inroept voor het saneren van uw schulden?
Maak dan een afspraak met Turnaround Advocaten zodat wij met u de mogelijkheden van het saneren van uw schulden, met behoud van uw onderneming kunnen bespreken.
Werknemers met geldproblemen. Wat te doen als werkgever?
Bij vier op de vijf bedrijven lopen mensen met schulden rond. Vervelend voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Daarom treden we graag met u in contact om uw werknemers een duurzame financiële oplossing te bieden.

Hoe kan Turnaround advocaten helpen?

Wij bieden uw werknemer(ster) een gratis intakegesprek aan. Tijdens dit persoonlijk gesprek nemen wij samen met de werknemer(ster) zijn/haar actuele financiële situatie door. Ook worden de mogelijkheden voor uw werknemer(ster) besproken, zodat door ons direct een plan van aanpak opgesteld kan worden. Dit plan van aanpak ziet (in tegenstelling tot schuldhulpverlening via de gemeente) niet op jarenlange schuldhulpverlening, maar op het direct realiseren van een concrete oplossing voor de schuldenproblematiek. Denk hierbij aan het aanbieden van een crediteurenakkoord of het opstarten van een wettelijk schuldsaneringstraject (Wsnp). Hierdoor wordt binnen zeer afzienbare tijd een schuldenvrije toekomst voor uw werknemer(ster) gerealiseerd.

Vanwege onze gespecialiseerde kennis op dit gebied kunnen wij uw werknemer(ster) na het intakegesprek een scherpe vaste prijs aanbieden voor de door ons te verrichtte werkzaamheden. Na overeenstemming nemen wij de zaak direct ter hand.
Eenmanszaak met schulden, biedt de Wsnp een oplossing?
Ik heb privé en zakelijk veel schulden en ben niet meer in staat deze te betalen. Ik zie dan ook geen andere uitweg dan mijn faillissement aan te vragen. Kan ik ook tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) worden toegelaten als ik een eenmanszaak heb?

Indien redelijkerwijs is te voorzien dat je niet meer kunt voortgaan met het betalen van jouw (privé en/of zakelijke) schulden, of indien je in de toestand verkeert dat je bent opgehouden te betalen, kun je een verzoek doen tot toelating tot de Wsnp. Een aanvraag hiertoe kan alleen worden gedaan door een natuurlijk persoon. Dat je een eenmanszaak hebt of bijvoorbeeld een V.O.F., maakt niet uit. Een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. kan echter geen gebruik maken van de Wsnp.

Neem contact op met Turnaround Advocaten om uw mogelijkheden te bespreken.
Op zoek naar een schuldenvrije toekomst?
Bent u ondernemer of ex-ondernemer met financiële problemen?

Turnaround Advocaten helpt u om een duurzame oplossing te vinden voor uw schulden. Tijdens het eerste gesprek nemen wij uw actuele financiële situatie door en stellen wij direct een plan van aanpak op. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
Verzoek tot faillietverklaring versus een Wsnp-verzoek
Ik ben als borg in privé aangesproken voor een zakelijke financiering. Ik heb geen financiële mogelijkheden om de vordering te voldoen. De schuldeiser heeft nu een verzoek tot faillietverklaring ingediend. Ik ben opgeroepen voor de faillissementszitting, kan ik nu nog een verzoek indienen tot de Wsnp-regeling?

Ja, je kunt nog (binnen de daartoe gestelde termijnen) een verzoekschrift tot de Wsnp-regeling indienen bij de rechtbank. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring wordt geschorst totdat bij uitspraak is beslist op het verzoek tot het uitspreken van de schuldsaneringsregeling.

Wilt u meer informatie over de wettelijke termijn of de mogelijkheden tot het indienen van een verzoekschrift tot de Wsnp-regeling, neem dan contact met ons op!
Schuld ontstaan door ongeoorloofde verhuur van koopwoning kan resulteren in een weigering tot de WSNP
Ik had mijn koopwoning verhuurd aan iemand anders, maar wist niet dat ik hiervoor eerst toestemming moest vragen aan de bank (hypotheekhouder). Hierdoor heeft de bank de woning geveild en is er een enorme restschuld. Kom ik nu nog wel in de WSNP?

Dit kan een probleem zijn bij de toelating tot de WSNP regeling. De rechtbank toetst het ontstaan van al je schulden en constateert dan of je te goeder trouw bent geweest bij het laten ontstaan van deze schulden. Hierbij wordt de vraag gesteld of je ook anders had kunnen handelen waardoor de schuld niet zou zijn ontstaan. Een juiste onderbouwing van de gang van zaken bij toelatingsverzoek WSNP is in deze cruciaal!
Vallen buitenlandse schulden onder de werking van de Wsnp regeling?
Ik heb als Nederlander een restaurant uitgebaat in België. Doordat het bezoekersaantal tegenviel, kon ik mijn leveranciers en de verhuurder van het pand niet meer betalen. Ik ben daarom met het restaurant gestopt en ben met een grote schuldenlast terug verhuisd naar Nederland. Ik wil de Wsnp regeling aanvragen, maar werkt deze regeling ook voor de buitenlandse schuldeisers?

Ja, België is een EU-lidstaat. Hierdoor geldt de Insolventieverordening ook in België. Dit betekent dat de Belgische schulden meegenomen worden in de wettelijke schuldsaneringsregeling. Na beëindiging van de schuldsanering met een schone lei, dien je bij de Belgische Rechtbank een separaat verzoek tot erkenning van de beslissing van de Nederlandse rechter in te dienen. Na erkenning werkt de schone lei ook ten aanzien van uw Belgische schuldeisers.