Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen
over schuldhulp

Schuldhulp

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over schuldhulp aan ondernemers. De vragen worden regelmatig aangevuld. Mist u een vraag? Stel deze dan gerust! Heeft u na het lezen van de onderstaande vragen behoefte aan een persoonlijk gesprek? Ook dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gratis intakegesprek. Bel naar 085 - 2010010 of stuur een mail naar mvanderplas@turnaroundadvocaten.nl. 

Vind hier meer achtergrondinformatie over schuldhulp aan ondernemers

Antwoorden op veelgestelde vragen

Kan er een dwangakkoord worden opgelegd aan mijn schuldeisers indien ik schulden niet te goeder trouw heb laten ontstaan?
Indien u overeenkomsten bent aangegaan op het moment dat u wist dat u deze niet zou kunnen voldoen is er sprake van het niet te goeder trouw laten ontstaan van deze schulden. Op het moment dat u aan deze schuldeisers een akkoord wenst aan te bieden en zij geen medewerking verlenen kunt u de rechtbank verzoeken een dwangakkoord op te leggen. Daarvoor is wel noodzakelijk dat u onderbouwd aangeeft waarom het onbetaald laten van deze u schulden u niet te verwijten is.
Effectiviteit minnelijk traject vs. wettelijke schuldsanering (WSNP)?
Heeft u problematische schulden en wenst u een oplossing hiervoor? Indien u een minnelijk traject volgt om uw schulden buitengerechtelijk te saneren bestaat de kans dat uw schuldeisers tussentijds de stekker eruit trekken. Pas indien het minnelijk traject is mislukt, kunt u proberen toegang te krijgen tot de wettelijke schulsanering. In de wettelijke schuldsanering zijn schuldeiser gebonden aan wettelijke instrumenten en komt u na afloop van de 3-jaars termijn in aanmerking voor de schone lei.

Turnaround Adovcaten begeleidt u met het bewandelen van de juiste route, zodat er snel en effectief een oplossing komt voor uw schuldenproblematiek.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Ondanks dat het beter blijkt te gaan met de economie, zegt dit weinig over het welzijn van de zelfstandige ondernemers in Nederland.
Uit cijfers van de IMK-index 2017 blijkt dat het aantal bijstandsaanvragen onder ondernemers hoog blijft, ondanks de potentie van hun onderneming. Voorkom dit!

Onderzoek met Turnaround Advocaten tijdig de mogelijkheden van het saneren van de schuldenlast van uw onderneming en kom tot een werkbare oplossing voor zowel u als uw schuldeisers. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en houdt uw bedrijf overeind.
Ik ben bestuurder van een inmiddels gefaillieerde vennootschap. Aangezien ik ook privé schulden heb wil ik een verzoek tot toelating wsnp regeling indienen. Kan dit?

Ja, indien er geen sprake is van een vordering uit hoofden van bestuurdersaansprakelijkheid. Indien hierover nog geen duidelijkheid is kan Turnaround Advocaten in contact treden met de curator zodat u sneller duidelijkheid hierover heeft en uw verzoek tot toelating ingediend kan worden.

Schuldhulp voor ondernemers- gratis intakegesprek
Turnaround Advocaten nodigt u als (ex-)ondernemer vrijblijvend uit voor een gratis intakegesprek op ons kantoor in Best. Tijdens een persoonlijk gesprek neemt Muriëlle van der Plas uw actuele financiële situatie door en stelt direct een plan van aanpak op. Het intakegesprek is vrijblijvend en brengt de mogelijkheden voor u in kaart. Als u dat wenst bieden wij u direct een offerte aan voor verdere advisering.

Interesse?
Maak een afspraak door te bellen naar 085 - 2010010 of stuur een e-mail naar: mvanderplas@turnaroundadvocaten.nl.
Ik heb een eenmanszaak in financieel zwaar weer en wil een akkoord aan mijn schuldeisers aanbieden. Nu is er door mijn voormalige verhuurder beslag gelegd op mijn huurtoeslag die ik nodig heb om de huur van mijn huidige woning te kunnen betalen.

Wat kan ik hiertegen doen?

Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat uw voormalige verhuurder geen beslag kan leggen op uw huidige door u te ontvangen huurtoeslag. U kunt opheffing van het beslag vorderen en terugbetaling van de reeds door uw voormalig verhuurder geinde bedragen. Hulp nodig? Neem contact op met Turnaround Advocaten.

Ik ben onlangs toegelaten tot de Wsnp regeling. Nu heb ik onlangs een nieuwe partner leren kennen die mij graag wil helpen om eerder uit de regeling te kunnen. Kan dit?

U kunt tijdens de wsnp regeling een akkoord aan uw schuldeisers aanbieden. Om de hoogte van het door u aan te bieden bedrag te berekenen en u te ondersteunen in het aanbieden van een schuldeisersakkoord in de Wsnp regeling kunt u contact met Turnaround Advocaten opnemen.

Ik zit in de wsnp regeling en mijn vader is recent overleden. Mijn moeder is al vier jaar geleden overleden. Naar blijkt ben ik enig erfgenaam van de nalatenschap. Wat moet ik nu doen?

De bewindvoerder zal uw erfenis beneficiar aanvaarden en de Rechtbank verzoeken tot het aanstellen van een vereffenaar. Deze vereffenaar zal de nalatenschap verder afwikkelen. Heeft u nog vragen over het aanstellen van een vereffenaar dan kunt u zich tot Turnaround Advocaten wenden.

Ik ben ondernemer en verkeer in financieel zwaar weer. Ik heb inmiddels hulp gevonden bij het aanbieden van een buitengerechtelijk schuldeisers akkoord. Nu dreigt een schuldeiser met het leggen van loonbeslag. Wat kan ik hier tegen doen?

Uw adviseur kan een verzoek voor het treffen van voorlopige voorziening bij de Rechtbank indienen waardoor het voorgenomen loonbeslag kan worden geschorst. Hierdoor heeft u een adempauze om met uw schuldeisers tot een regeling van uw schulden te komen.

Ik heb gelden onttrokken uit mijn onderneming voor privé doeleinden, vormt dit een belemmering voor toelating tot de WSNP-regeling?

Indien je welbewust gedurende een langere termijn bent doorgegaan met de voortzetting van je onderneming en ondanks het negatief vermogen toch structureel (teveel) gelden uit je onderneming hebt getrokken voor privédoeleinden, is sprake van onverantwoord ondernemerschap.

De schuldenlast is hierdoor verder uitgebreid en de schuldeisers zijn ten onrechte onbetaald gelaten. De schulden zijn niet te goede trouw ontstaan, zodat dit een belemmering vormt voor de toelating tot de Wsnp-regeling.

Toelating tot de Wsnp-regeling kan toch mogelijk zijn indien de schulden niet binnen vijf jaar voorafgaande het Wsnp-verzoek zijn ontstaan.

Herkenbare situatie? Neem contact op met Murielle van der Plas zodat zij u kan adviseren over de vijfjaarstermijn.