Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen
over schuldhulp

Schuldhulp

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over schuldhulp aan ondernemers. De vragen worden regelmatig aangevuld. Mist u een vraag? Stel deze dan gerust! Heeft u na het lezen van de onderstaande vragen behoefte aan een persoonlijk gesprek? Ook dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gratis intakegesprek. Bel naar 085 - 2010010 of stuur een mail naar mvanderplas@turnaroundadvocaten.nl. 

Vind hier meer achtergrondinformatie over schuldhulp aan ondernemers

Antwoorden op veelgestelde vragen

Door meerdere schuldeisers is beslag gelegd op mijn loon. Door het beslag los ik wel maandelijks af op mijn schulden maar is mijn financiele bestedingsruimte niet groot. Ik wil dan ook toelating tot de Wsnp verzoeken. Kan dit?

Alvorens er een verzoek kan worden ingediend moet er sprake zijn van een situatie waarin voorzienbaar is dat je niet langer aan je lopende betalingsverplichtingen kunt voldoen of dat je inmiddels al niet meer aan je betalingsverplichtingen voldoet. In beide situaties kun je een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling verzoeken.

Ik heb onder financieringsvoorbehoud een nieuwe woning aangekocht. Nu blijkt dat ik een negatieve BKR- registratie heb waardoor ik niet voor een hypotheek in aanmerking kom. Wat kan ik nu doen?

Recent heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat jouw belang dient te worden afgewogen tegen het belang van het BKR. Indien er sprake is van registratie bij het BKR van een geringe vordering, stelt de Rechtbank Amsterdam dat de registratie vanwege de grote gevolgen voor betrokkene disproportioneel is en dient de registratie te worden verwijderd.

Bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap of vennoot in een vof en zit u momenteel financieel in zwaar weer?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met Murielle van der Plas op voor een gratis intake gesprek en onderzoek op welke bij u passende wijze u tot sanering van uw schulden kunt komen.

Ik was te laat met mijn melding betalingsonmacht voor een zakelijke belastingschuld en nu spreekt de Belastingdienst mij privé aan. Kan ik met deze schuld de Wsnp in?

Een van de vereisten voor de Wsnp is dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Deze belastingschuld is in principe niet te goeder trouw. Toelating tot de Wsnp kan toch mogelijk zijn als er kan worden uitgelegd waarom het niet mogelijk was om tijdig betalingsonmacht te melden. Lukt dat niet, dan kan er misschien nog een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Meer weten over deze mogelijkheden? Neem contact op met Muriëlle van der Plas.

Boekhouding onderneming niet op orde. Toch wil ik in de WSNP. Welke mogelijkheden zijn er?

Ik ben sinds 2015 ondernemer van een eenmanszaak. Momenteel gaat het zakelijk zeer slecht waardoor ik al een jaar mijn boekhouding niet heb kunnen bijhouden. Kan ik nu wel worden toegelaten tot de WSNP regeling?

Indien je kan aantonen dat de boekhouding alleen in de periode voor het aanvragen van de WSNP en vanwege financiële omstandigheden in het slop is geraakt, kan je aanvraag positief worden beantwoord.