Werkwijze

onze werkwijze is
transparant en effectief

Schuldhulp

Een onafhankelijk adviseur bij schuldhulp

De aanpak van financiƫle problemen is voor elke situatie weer anders. Voor de ene ondernemer is het van essentieel belang om het bedrijf te behouden, terwijl de andere ondernemer het bedrijf juist wil afstoten om een nieuwe start te kunnen maken. Wat de situatie ook is, u zoekt een onafhankelijk adviseur die ruime kennis en ervaring heeft met het duurzaam oplossen van financiƫle problemen.

Onze werkwijze

Hoe gaan we te werk

Onze bewezen aanpak volgt globaal een aantal vaste stappen om uw financiële situatie snel weer op de rit te krijgen.

Wanneer u als ondernemer met uw BV, NV, eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap in financiële problemen bent gekomen, kunnen wij helpen bij het behoud van uw onderneming. Wij analyseren eerst de bedrijfsproblemen, al dan  niet met behulp van onze quickscan, en bekijken met u of de onderneming nog levensvatbaar is.

Als uw onderneming nog levensvatbaar is, maken wij samen met u een plan van aanpak. Wij onderzoeken bijvoorbeeld voor u of er mogelijkheden zijn om een krediet bij de gemeente (Bijstandsbesluit Zelfstandigen) aan te vragen en vragen uw schuldeisers om tijdelijk uitstel van betaling. Ook nemen we samen met u de debiteurenpositie door en helpen we u met incasso’s.

Zodra uw financiële situatie in kaart is gebracht en helder is hoeveel liquide middelen (al dan niet middels een krediet of lening) beschikbaar zijn, wordt er een buitengerechtelijk (zonder dat er een rechter aan te pas komt) akkoord aan de schuldeisers aangeboden. Een schuldeiser hoeft niet met een akkoord in te stemmen, maar de praktijk leert dat veel bedrijven dat toch doen. Als een crediteur niet instemt, zijn er mogelijkheden om bepaalde crediteuren hiertoe (via de rechter) te dwingen. Door het succesvol doorlopen van dit saneringsproces, kunt u de toekomst van uw onderneming waarborgen.

Wanneer een akkoord niet tot de mogelijkheden behoort en de financiële problemen te groot zijn, onderzoeken we met u hoe we voor een zachte landing kunnen zorgen. Bijvoorbeeld via een turboliquidatie, faillissement of een Wsnp-traject.Deze experts staan achter u
Wendy van der Schoot
Zorgt voor de roladministratie en is de perfecte schakel tussen u en de advocaten.